GOED PROJECT, ONVOLDOENDE GELD?

Misschien kunnen wij helpen. Maar doe eerst even de snelle check zodat je weet of jouw project in aanmerking komt voor financiële bijdrage. Wil je na de snelle check toch meer weten? Lees dan de uitgebreide richtlijnen. Let op: heb je een cultuurproject en wil je maximaal €2.000 aanvragen? Heb je een cultuurproject en wil je maximaal €2.000 aanvragen? Dan mag je in plaats van een projectplan ook een video/vlog van maximaal 3 minuten insturen. Zie meer informatie bij het aanvraagformulier.

SNELLE CHECK

Snel weten of je in aanmerking komt voor een bijdrage?
Check het in een paar minuten (maximaal zes vragen)!

AANVRAGEN

Snelle check gedaan? Vul dan (per project) het online aanvraagformulier in. Je hoeft het formulier niet in één keer in te vullen. Als je de browser sluit, wordt de reeds ingevulde informatie automatisch opgeslagen zodat je de volgende keer verder kunt gaan waar je gebleven bent.

Let op: we nemen aanvragen pas in behandeling als het formulier inclusief alle gevraagde bijlagen zijn ontvangen.

Sluitingsdata

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is medio februari 2022 (exacte datum wordt binnenkort bekendgemaakt). U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

De overige sluitingsdata in 2022 worden binnenkort bekendgemaakt.