GOED PROJECT, ONVOLDOENDE GELD?

Misschien kunnen wij helpen. Maar doe eerst even de snelle check zodat je weet of jouw project in aanmerking komt voor financiële bijdrage. Wil je na de snelle check toch meer weten? Lees dan de uitgebreide richtlijnen.

Stuur een video/vlog! Heb je een cultuurproject en wil je maximaal €2.000 aanvragen? Dan mag je in plaats van een projectplan ook een video/vlog van maximaal 3 minuten insturen. Zie meer informatie bij het aanvraagformulier.

SNELLE CHECK

Snel weten of je in aanmerking komt voor een bijdrage?
Check het in een paar minuten (maximaal zes vragen)!

AANVRAGEN

Snelle check gedaan? Vul dan (per project) het online aanvraagformulier in. Je hoeft het formulier niet in één keer in te vullen. Als je de browser sluit, wordt de reeds ingevulde informatie automatisch opgeslagen zodat je de volgende keer verder kunt gaan waar je gebleven bent.

Let op: we nemen aanvragen pas in behandeling als het formulier inclusief alle gevraagde bijlagen zijn ontvangen.

Sluitingsdata

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is maandag 18 september, 17.00u. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

De laatste sluitingsdatum in 2023 is (onder voorbehoud!):

maandag 27 november, 17.00u