SLUITINGSDATA

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is maandag 21 februari 2022, 17.00u. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

De overige sluitingsdata in 2022:

maandag 25 april 2022, 17.00u

woensdag 22 juni 2022, 17.00u

maandag 19 september 2022, 17.00u

maandag 28 november 2022, 17.00u