SLUITINGSDATA

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is MAANDAG 16 september 2019. Na de sluitingsdatum worden alle ingezonden documenten gecontroleerd op volledigheid en voorbereid voor de vergadering die ongeveer 3 weken later plaatsvindt. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

Overige sluitingsdata in 2019:

Maandag 25 november