SLUITINGSDATA

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is MAANDAG 26 NOVEMBER 2018Je ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

Sluitingsdata in 2019:

Maandag 18 februari

Maandag 22 april

Maandag 24 juni

Maandag 16 september

Maandag 25 november