SLUITINGSDATA

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is MAANDAG 25 november 2019 om 17.00u. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

Binnenkort worden hieronder de sluitingsdata voor 2020 weergegeven.