SLUITINGSDATA

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is DINSDAG 28 april 2020 om 12.00u. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

De overige sluitingsdata in 2020 zijn:

Maandag 15 juni 2020, 17.00u

Maandag 14 september 2020, 17.00u

Maandag 23 november 2020, 17.00u