SLUITINGSDATA

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is MAANDAG 22 februari 2021, 17.00u. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

De overige sluitingsdata voor 2021 worden binnenkort bekendgemaakt.