SLUITINGSDATA

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is maandag 27 november, 17.00u. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

De sluitingsdata in 2024 zijn:

maandag 19 februari, 17.00u

maandag 29 april, 17.00u

maandag 24 juni, 17.00u

maandag 16 september, 17.00u

maandag 25 november, 17.00u