SLUITINGSDATA

Het bestuur beslist elk jaar in vijf bestuursvergaderingen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beslisronde is maandag 26 juni, 17.00u. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken na de sluitingsdatum bericht over het genomen besluit.

De overige sluitingsdata in 2023 zijn (onder voorbehoud!):

maandag 18 september, 17.00u

maandag 27 november, 17.00u