ALGEMEEN JEUGDWERK

Niet elk kind komt in een gespreid bedje terecht. Ouders en instellingen hebben niet altijd de financiële middelen om deze kinderen meer kansen te geven. Wij steunen allerlei initiatieven die de ontwikkeling van (kansarme) kinderen en jongeren stimuleren.

WIJK- EN BUURTWERK

Buurtwerk draagt bij aan het welzijn van wijkbewoners en de sociale kwaliteit van buurten. Wij steunen buurt- en wijkinitiatieven die ervoor zorgen dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

SPORT

Sport is een uitlaatklep en leerzaam en gezond voor kinderen. Wij steunen daar waar verenigingen een activiteit of materialen niet zelf kunnen financieren.

CULTUUR

Cultuur is belangrijk voor de vorming en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit zorgt voor een bredere kijk op de wereld en de maatschappij waarin wij leven. Wij dragen bij aan initiatieven die kinderen cultureel voeden.

JEUGDHULP & -ZORG

Gezondheid is voor elk mens, dus ook voor kinderen een groot goed. Met onze steun verlichten wij de lasten als gevolg van lichamelijke en/of geestelijke hindernissen.

KERKELIJK WERK

Geloof vormt voor velen een leidraad in hun leven. Wij dragen bij aan initiatieven die kinderen en jongeren begeleiden bij geloof- en zingevingsvragen.

ONDERWIJS

Onderwijs is een van de hoekstenen van de maatschappij en onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wij steunen onderwijsinstellingen of individuen  als dit via de gangbare wegen (overheid) niet mogelijk is.

Vuurkracht
Travers Welzijn

JEUGDHULP & -ZORG

Spantent
Stadshagenfestival

WIJK- EN BUURTWERK

Speelhuisje
Openluchtbad

ALGEMEEN JEUGDWERK

PROTO
ArtEZ

ALGEMEEN JEUGDWERK

Hulphond

JEUGDHULP & -ZORG

Happening
CSV Ichthus

KERKELIJK WERK

Koningsdag 2019
Park Eekhout

WIJK- EN BUURTWERK

Stigma
TEN Producties

ALGEMEEN JEUGDWERK

Michaelsgame
Academiehuis

ALGEMEEN JEUGDWERK

Nieuwe vloer
The Young Ones

ALGEMEEN JEUGDWERK

Zwemles

JEUGDHULP & -ZORG

Hulphond

JEUGDHULP & -ZORG

Carnaval Zero
Eileuvers

ALGEMEEN JEUGDWERK

Stukafest Zwolle

ALGEMEEN JEUGDWERK

Buurttuin
Bontekoestraat

WIJK- EN BUURTWERK

KINDERVOORSTELLINGEN
ZZUIT

ALGEMEEN JEUGDWERK

Kidsclub
Stadshagen Welzijn

ALGEMEEN JEUGDWERK

Jeugdprogramma
Stadsfestival

ALGEMEEN JEUGDWERK

Speeltoestellen
Openluchtbad

ALGEMEEN JEUGDWERK

Blokhut
Jan Lijding Groep

ALGEMEEN JEUGDWERK

Sociale vakantie
Weekje Weg

ALGEMEEN JEUGDWERK

Vakantie
Vakantiekind

ALGEMEEN JEUGDWERK

Hulphond

JEUGDHULP & -ZORG

Hotspots
Stadkamer

ALGEMEEN JEUGDWERK

Diverse projecten
Present

ALGEMEEN JEUGDWERK

Diverse projecten
Noodfonds

ALGEMEEN JEUGDWERK

Speeltoestellen
Wiekslag

JEUGDHULP & -ZORG

Rolstoelfiets
Sein

JEUGDHULP & -ZORG

Rolstoelbus
Marieke

JEUGDHULP & -ZORG

Dorpsfeest
Windesheim

WIJK- EN BUURTWERK