Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Privacyverklaring

Meer weten?

Neem gerust contact op

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website en zoals hieronder vermeld.

 

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris verantwoordelijk voor Gegevensbescherming bij onze stichting is mevrouw Renate van den Bos. Zij is te bereiken via telefoon (06-22 34 03 30) en/of e-mail.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt op het moment dat je een aanvraag bij ons indient. Dit betreft:

– Voor- en achternaam;

– Geslacht;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Bankrekeningnummer;

– Financiële gegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze stichting verwerkt ook, indien van toepassing, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 25 jaar. Dit gebeurt alleen bij aanvragen die verband houden met de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van individuele jongeren voor wie een financiële bijdrage wordt aangevraagd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto’s/video’s zijn ook (bijzondere) persoonsgegevens. Wij verzoeken aanvragers die een financiële bijdrage hebben ontvangen, om foto’s/video’s toe te sturen die wij kunnen gebruiken voor onze eigen (online)kanalen. Met het verstrekken van foto’s/video’s aan ons geeft u toestemming tot het gebruik van dergelijk beeldmateriaal voor onze publicaties. Wij gaan er hierbij van uit dat u zelf toestemming hebt verkregen van de personen die eventueel op de foto’s/video’s te zien zijn.

 

Wat wij doen met jouw persoonsgegevens

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Beoordeling van jouw aanvraag en het afhandelen van de eventueel aan jou toegekende financiële bijdrage;

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Niet meer en niet minder.

 

Gebruik geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle gebruikt geen geautomatiseerd systeem om besluiten te nemen over zaken. We bedoelen hiermee besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor historische archiveringsdoeleinden een bewaartermijn van 10 jaar voor de door jou verstrekte persoonsgegevens*.

*Financiële gegevens van particuliere aanvragers worden niet langer bewaard dan tot het moment dat het project is uitgevoerd en wij onze financiële bijdrage hebben voldaan volgens de voorwaarden van onze toezegging.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle verstrekt alleen gegevens aan derden (na jouw toestemming) als dit nodig is voor de behandeling van jouw aanvraag. Daarnaast kan het zijn dan wij jouw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden als dit wettelijk verplicht is.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en (indien van toepassing) een gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier. Ook kunnen wij dankzij deze cookies onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen. Je kunt jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde persoon of organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen vier weken) op jouw verzoek .

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 06 – 22 34 03 30 of via e-mail.

 

Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden (pdf).