page part: Wie zijn wij

WIE ZIJN WIJ?

Het Hervormd Weeshuis Zwolle is ontstaan uit twee Zwolse weeshuizen die in de 16e eeuw zijn opgericht. Dit weeshuis heeft bestaan tot 1953. Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle zorgt vanaf die tijd voor de bezittingen. Dit zijn vooral stukken land, aandelen en effecten.

Door de eeuwen heen was het doel van het Hervormd Weeshuis om kinderen en jongeren een kans te geven om op eigen benen te leren staan zodat ze een plekje kunnen vinden in de samenleving dat bij hen past en waarbij ze zich prettig voelen. Wij geven daar nu op onze eigen manier invulling aan. Daarom steunen we projecten voor Zwolse kinderen en jongeren met de inkomsten van de bezittingen van de stichting.

Onze stichting heeft sinds 2008 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en we houden ons aan de gedragsregels van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Onze bevlogen bestuursleden zijn werkzaam in verschillende vakgebieden. Ze zijn lid van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en werken of wonen in Zwolle en omgeving.

De leidraad voor het bestuur van de Stichting is deze beleidsnotitie.
Lees meer