page part: Wie zijn wij

WIE ZIJN WIJ?

Tot 1953 woonden ouderloze kinderen in het Hervormd Weeshuis aan de Broerenstraat in Zwolle. Daarna zijn de bezittingen van het weeshuis overgegaan in de stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle. Deze stichting beheert het geld dat het weeshuis door de eeuwen heen heeft verworven. Onze jaarlijkse netto-opbrengsten worden op een eigentijdse manier ingezet als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Elke stichting, vereniging of particulier kan bij ons een aanvraag indienen voor een op de Zwolse jeugd gericht project.

Onze bevlogen bestuursleden zijn werkzaam in verschillende vakgebieden. Ze zijn lid van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en werken of wonen in Zwolle en omgeving.

De leidraad voor het bestuur van de Stichting is deze beleidsnotitie.
Lees meer