Samenstelling van het bestuur van de stichting

Voorzitter mevrouw drs. M.C. Westerhof
Secretaris mevrouw mr. M. van Bruggen
Penningmeester de heer A. Hup
Lid mevrouw drs. A.A. Valkenburg-van Roon
Lid de heer J.H. Salet
Lid de heer J.C. Huiskamp
   
Secretariaat  mevrouw R.M. van den Bos
Administrateur de heer J.W. van Zomeren 
Rentmeester Rentmeesterkantoor te Nuyl Dalfsen, de heer C.J.H. Meijer
Accountant Avizie Accountants B.V.


Verantwoording
Het bestuur heeft in 2015 vijf keer vergaderd en wel op
4 maart, 28 mei, 7 juli, 28 september en 7 december.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

RSIN/fiscaal nummer: 801144590 / FIN lidnr. 0124 / KvK 41022791

Zie voor Bestuursverslag 2016 en Jaarrekening 2016 de pagina nieuws.

illu_home
RightPanel