Contact

Secretariaat / Aanvragen:

Stichting Het Hervormd Weeshuis, p/a Wittensteinstraat 18, 8043 WJ Zwolle
Telefoon/WhatsApp: 06 22340330 (mw. R.M. van den Bos);
E-mail: secretariaat@hervormdweeshuiszwolle.nl

Financiële Administratie / Declaraties:

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle, p/a Wipstrikpark 15, 8025 CB Zwolle
(hr. J.W. van Zomeren)
administratie@hervormdweeshuiszwolle.nl

FIN nr. 0124
KvK Zwolle 41022791
Bank: NL02 ABNA 0410270172

Logo
Het logo van het Hervormd Weeshuis kunt u hier downloaden. 

Gedragscode
Stichting Het Hervormd Weeshuis is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), te ‘s-Gravenhage. Hierin is een groot deel van de Nederlandse fondsbeheerders en fondsenwervers georganiseerd. De Vereniging ondersteunt zijn leden op hun weg naar professioneel handelen.

Het FIN heeft onder meer een gedragscode voor de leden opgesteld. Hierin worden basiswaarden vastgelegd als uitgangspunt van het handelen van de leden. Daartoe worden ook handvatten gegeven voor de wijze van beleidsontwikkeling, bestuur en beheer van de fondsen. Kernwoorden daarvan zijn maatschappelijke  verantwoordelijkheid èn verantwoording, zorgvuldigheid en respect, helderheid van beleidsuitgangspunten.

Zie voor verdere informatie www.verenigingvanfondsen.nl

illu_home
RightPanel