Nieuws

zomervakantie 2024

Vakantie voor financieel kansarme Zwolse gezinnen

Bij gezinnen waar elk dubbeltje moet worden omgedraaid, zit een vakantie er vaak niet in. Wij vinden het heel belangrijk dat ook kinderen uit deze gezinnen op vakantie kunnen, net als de meeste van hun leeftijdsgenootjes. Daarom steunen we meerdere zogenoemde sociale vakanties voor financieel kansarme gezinnen.

Er zijn diverse organisaties die in het hele land zulke vakanties organiseren, dus ook voor Zwolse gezinnen. De gezinnen betalen zelf een minimale bijdrage en de rest van de vakantie wordt betaald uit subsidies en sponsoring.

Organisaties die (vaker) aankloppen bij en een bijdrage krijgen van het Weeshuis zijn Weekje Weg, Reis met je Hart, Travers Welzijn (Zwolse Stadscamping), Trias Jeugdhulp, Vakantiekind en Empower. Hierdoor konden in de afgelopen vijf jaar mede vele financieel kansarme Zwolse gezinnen, waaronder ruim 660 kinderen op vakantie. Het Weeshuis heeft hieraan in totaal ruim €40.000 bijgedragen. Een van de moeders zegt: “Het effect dat ik hier zit en dat ik alles om me heen los kan laten is dat ik me kan focussen op mijn kind. Het mooiste is dat als mijn dochter na de vakantie weer naar school gaat, zij ook kan vertellen over haar vakantie. Ze hoeft dan niet stil te vallen, nu heeft zij ook wat te vertellen.”

Ook steunen we vakanties voor  kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking omdat een vakantie voor hen door allerlei extra maatregelen en voorzieningen duurder uitvalt. Voorbeelden hiervan zijn de vakanties van Onderwijscentrum De Twijn en Het Buitenhof.

——————————-

15 juli 2024

21.000 euro voor Zwolse jeugdprojecten

In de derde beslisronde van dit jaar mogen elf aanvragers op een bijdrage van ons rekenen.

We hebben de laatste tijd meer aandacht voor het welzijn van de Zwolse jeugd en het bestrijden van armoede onder kinderen en jeugd in Zwolle. Een heel mooi voorbeeld hiervan is het goede werk van het Noodfonds Zwolle e.o. Het doel van dit fonds is om Zwollenaren (waaronder jongeren) financieel te helpen op het moment dat er nergens anders potjes te vinden zijn. Ze worden niet afhankelijk gemaakt van het Noodfonds maar kijgen net dat ene financiële zetje zodat ze weer zelfstandig hun weg kunnen vinden in de samenleving.

Daarnaast zijn er nog een paar projecten die deze beslisronde opvielen bij het bestuur. Zo organiseert onderwijscentrum De Twijn een skireis voor haar lichamelijk en/of geestelijk beperkte leerlingen. En dat is een hele onderneming omdat er met allerlei facetten rekening moet worden gehouden. Ook OverO gooit hoge ogen met de speciale uitvoering van hun Cinekid Festival in de Stadkamer in de herfstvakantie waarbij kinderen naast het kijken naar een film ook kunnen meedoen aan workshops op het gebied van AI en AR.

De overige projecten die op een bijdrage kunnen rekenen zijn Het Buitenhof voor hun vakanties voor lichamelijk en geestelijk beperkte jongeren, Travers voor de Zwolse Lichtparade op 11 november a.s., Plaatselijk Belang Windesheim voor een obstacle run met tokkelbaan tijdens het dorpsfeest, een particuliere 10-jarige hiphop-danseres die gaat meedoen aan het WK in Engeland, Volleybal Club Zwolle voor hun Oliebollen Buurttoernooi en Raw Essence voor hun Dance Battle.

Op het gebied van cultuur krijgen de volgende aanvragers een bijdrage: PNT voor hun jeugdtheatervoorstelling Graven over depressie bij jonge kinderen en de troostende werking van vriendschap, en Met de Botte Zijde voor hun voorstelling On Air, een komische jeugdvoorstelling over polarisatie.

——————————-

28 juni 2024

Gratis download: Stevichheit om te leren gaan

Schrijver en historisch onderzoeker Gégé Callenbach heeft zich verdiept in de geschiedenis van de Zwolse weeshuizen. Zijn boek hierover verscheen in 2019.  Hij heeft dit jaar een tweede geannoteerde druk met meer hoofdstukken en kleurenafbeeldingen uitgebracht. De online versie hiervan stelt hij gratis online (pdf) ter beschikking voor iedereen die geïnteresseerd is in deze geschiedenis.

Vanaf 1550 had Zwolle een weeshuis voor kinderen van burgers. Vanaf 1670 was er ook een tweede huis voor armere Zwolse wezen. Het oppertoezicht over beide huizen lag bij het stadsbestuur. Uiteindelijk zijn de weeshuizen samengegaan in het Hervormd Weeshuis Zwolle.

Het boek is het resultaat van jarenlang archiefonderzoek in het Historisch Centrum Overijssel. Het is duidelijk dat de stad Zwolle vanaf de 16e eeuw goed heeft gezorgd voor haar weeskinderen. Ze kregen een goede kans door het onderwijs in het huis en door hun opleiding: jongens in een ambacht en meisjes voor het huishouden.

De maatschappelijke veranderingen in de loop van de 20 eeuw maakten het voortbestaan van weeshuizen steeds lastiger: in Zwolle werd het Hervormd Weeshuis in 1953 gesloten. De kinderen werden vanaf dat moment opgevangen in pleeggezinnen. Het vermogen van het Hervormd Weeshuis (landbezit en kapitaal) wordt nu beheerd door het bestuur van de stichting. Zij zetten de opbrengsten hiervan in om jeugdprojecten in Zwolle financieel te ondersteunen.

Klik hier voor de online versie:

De eerste druk van het boek (2019)  is nog te koop bij Theo Bloks Boekhandel,Papenstraat 6 in Zwolle.

Wil je toch liever de tweede druk van dit boek (2024) echt in handen hebben, stuur dan een mail naar contact@hervormdweeshuiszwolle.nl.

——————————-

 21 mei 2024

Weer 26.000 euro voor Zwolse jeugdprojecten

In de tweede beslisronde van dit jaar werden negen aanvragers verblijd met een bijdrage van Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle. Hun project sluit aan bij de doelstellingen van het Weeshuis en draagt bij aan de educatieve en/of duurzame ontwikkeling van Zwolse jeugdigen tot en met 25 jaar.

Het bestuur heeft besloten bij het beoordelen van aanvragen meer aandacht te hebben voor het welzijn van de Zwolse jeugd en het bestrijden van armoede onder kinderen en jeugd in Zwolle. Voorbeelden hiervan zijn weerbaarheidstrainingen, schuldhulpprojecten en vakanties voor jonge financieel kansarme gezinnen. Deze ronde hebben we hiervan een paar mooie voorbeelden gezien zoals het onlangs geopende Inloophuis Juntos waar jongeren met eetproblemen een veilige plek hebben om samen met gelijkgestemden activiteiten te ondernemen. En ook de zogenoemde sociale vakanties die stichting Weekje Weg jaarlijks in meerdere gemeenten organiseert. Op deze manier kunnen ook Zwolse kinderen uit financieel kansarme gezinnen op vakantie gaan net als hun leeftijdsgenootjes.

Daarnaast zijn er elke beslisronde wel een of meer projecten die bijzonder gewaardeerd worden door het bestuur. Deze ronde gaat het om het Kattegat Festival van Woelwater omdat dit festival voor en door jonge mensen wordt georganiseerd.

De overige projecten die op een bijdrage kunnen rekenen zijn Belangenvereniging Schellerdriehoek voor educatieve informatieborden in hun park in Zwolle-Zuid, Gymnastiekvereniging Sparta voor de aanschaf van twee pegasus springtoestellen en Belevingstuin Petralien voor de inrichting van hun bloemen- en geurentuin. Op cultureel gebied worden de volgende partijen gesteund: Waardevol Zwolle voor het educatieve project Michaels Tijdreis in de Grote Kerk, TEN Producties voor de voorstelling Fightclub (over geweld tegen vrouwen) en Artroot Collective voor het EarthMusic Festival dat met wereldmuziek, dans en fine-art en een brug slaat tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Wil je ook subsidie aanvragen? Wij geven graag aan duurzame en eigentijdse projecten die vallen binnen onze doelstellingen. Belangrijk hierbij is dat je voor een deel al financiers hebt gevonden. Doe eerst de snelle check op onze website www.hervormdweeshuiszwolle.nl om te zien of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage. Je kunt nog tot maandag 26 juni 2024 17.00u een aanvraag indienen voor de derde beslisronde van 2024.

Cultureel project en maximaal €2.000 nodig?

Heb je een cultuurproject en wil je maximaal €2.000 aanvragen? Dan kun je in plaats van een projectplan ook een video/vlog van maximaal 3 minuten insturen. Met video/vlog geef je antwoord op de volgende vragen: ‘Wat wil je organiseren, wat houdt het in en op welke manier levert dit een bijdrage voor de Zwolse jeugd?’

Foto: rennende kinderen op vakantie, met dank aan Stichting Weekje Weg

——————————-

7 maart 2024

65.000 euro voor Zwolse jeugdprojecten

We trappen het jaar af met maar liefst €65.000 aan steun voor dertien projecten voor de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. We vinden dat al deze projecten een positieve invloed hebben op de Zwolse jeugd.
In deze eerste beslisronde van 2024 sprongen een paar projecten sprongen in het oog. Dat geldt voor het Show de Knetter festival van Zwolle Presents waarbij optredens van jong cultureel talent in een vernieuwde opzet toegankelijk worden gemaakt voor een breder publiek. Ook is het bestuur enthousiast over Cele Racing. Bij dit project ontwerpen en bouwen de leerlingen van het Gymnasium Celeanum zelf een duurzame elektrische auto. Met deze auto doen ze mee aan de race Eco-marathon die dit jaar in Frankrijk wordt gehouden. Het project wordt volledig door leerlingen van het Celeanum georganiseerd en geregeld.
Bij een aantal duurzame en degelijke projecten zijn we zo overtuigd van hun meerwaarde op de lange termijn dat deze op meerjarige steun mogen rekenen. Dat geldt voor het Bevrijdingsfestival Overijssel, de (schuld)hulpprojecten voor jongeren van stichting Stichting Present Zwolle en het Noodfonds, de Bruisweken (introductiedagen nieuwe studiejaar) voor hbo en mbo, de Maatjestrajecten van Hart voor Zwolle waarbij jonge Zwollenaren worden gekoppeld aan eenzame Zwollenaren. Een nieuwe partij die op meerjarige steun mag rekenen is Oranjepret Zwolle, de jaarlijkse Koningsdagviering in Park Eekhout. Deze viering wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd met een klein budget en is elk jaar weer succesvol.
Ook de volgende vijf projecten krijgen steun. Oorun 2024 (Overcoming Obstaclerun) voor de scholierenrun in Stadshagen, VEZ Vrije evangelisatie Zwolle) voor een buitenfitnessapparaat bij jongerencentrum De Bunker, Youth for Christ Zwolle voor twee projecten: de huiswerkplek in Westenholte en een jongerenreis naar Noorwegen voor jongeren uit financieel kansarme gezinnen. En last but not least reis met je hart voor sociale vakanties voor financieel kansarme gezinnen.
De komende jaren willen we extra geld vrijmaken voor projecten die bijdragen aan armoedebestrijding en jeugdzorg (met name het thema weerbaarheid).
Wil je ook subsidie aanvragen? Wij geven graag aan duurzame en eigentijdse projecten die vallen binnen onze doelstellingen. Belangrijk hierbij is dat je voor een deel al financiers hebt gevonden. Doe eerst de snelle check op onze website www.hervormdweeshuiszwolle.nl om te zien of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage. Je kunt nog tot maandag 29 april 2024 17.00u een aanvraag indienen voor de tweede beslisronde van 2024.
En als je een cultureel project hebt waarvoor je maximaal €2.000 wilt aanvragen bij ons, mag je ook een vlog insturen in plaats van een projectplan.
Foto: scholieren van Celeanum tonen vol trots hun voertuig (CeleRacing)