De sluitingsdata voor het indienen van aanvragen voor 2017 staan vermeld bij de sluitingsdata. Tevens geldt m.i.v. 2017 een nieuw postadres voor aanvragen.

 

Belangrijk om te weten voordat u een aanvraag indient:

1. Gezien de doelstelling van het fonds moet er een directe relatie met de Zwolse jeugd zijn!

2. Te laat ingediende of incomplete aanvragen leiden onverbiddelijk tot doorschuiven of niet in behandeling nemen. 

 

De Weeshuisprijs 2014 voor Christofoor Zeeverkenners. (zie ook www.christofoorzeeverkenners.nl)

De Weeshuisprijs wordt om de twee jaar toegekend aan een vernieuwende start-up of aan een project dat zich heeft bewezen en wordt uitgereikt in de vorm van een cheque ter waarde van € 2.500.

illu_home
RightPanel