Statistieken

                                   
 
Statistiek t/m 2015                                    
 
Verdeling per categorie   3 vol-jaars 2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
(in €)   gemiddelde                    
-gezondheids-/geh.zorg   12.749 9.161 17.519 11.567 3.789 26.000 27.043                    
-kerkelijk werk   7.363 2.890 11.700 7.500 11.730 5.100 4.920                    
-algemeen jeugdwerk   30.191 32.949 36.500 21.123 20.303 7.049 30.850                    
-wijk- en buurtwerk   18.310 21.200 20.680 13.050 5.530 30.833 14.587                    
-onderwijs   25.053 34.160 21.986 19.013 19.225 41.238 28.035                    
-sport   20.696 43.500 9.450 9.138 15.450 7.491 17.500                    
-cultuur   42.983 39.550 41.050 48.350 91.540 60.291 54.901                    
totaal   157.345 183.410 158.885 129.741 167.567 178.002 177.836                    
                                     
    3 vol-jaars 2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
(in %)   % % % % % % %                    
-gezondheids-/geh.zorg   8,10 4,99 11,03 8,92 2,26 14,61 15,21                    
-kerkelijk werk   4,68 1,58 7,36 5,78 7,00 2,87 2,77                    
-algemeen jeugdwerk   19,19 17,96 22,97 16,28 12,12 3,96 17,35                    
-wijk- en buurtwerk   11,64 11,56 13,02 10,06 3,30 17,32 8,20                    
-onderwijs   15,92 18,62 13,84 14,65 11,47 23,17 15,76                    
-sport   13,15 23,72 5,95 7,04 9,22 4,21 9,84                    
-cultuur   27,32 21,56 25,84 37,27 54,63 33,87 30,87                    
totaal   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00                    
                                     
(aantal giften)     2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
-gezondheids-/geh.zorg     4 8 6 4 6 5                    
-kerkelijk werk     3 5 4 8 4 3                    
-algemeen jeugdwerk     14 14 13 8 5 11                    
-wijk- en buurtwerk     5 8 4 4 8 4                    
-onderwijs     10 12 7 7 11 11                    
-sport     9 4 5 4 4 4                    
-cultuur     19 15 21 22 21 20                    
totaal     64 66 60 57 59 58                    
                                     
    3 vol-jaars 2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
(gemiddeld per gift)                      
-gezondheids-/geh.zorg   1.688 2.290 2.190 1.928 947 4.333 5.409                    
-kerkelijk werk   1.894 963 2.340 1.875 1.466 1.275 1.640                    
-algemeen jeugdwerk   2.257 2.354 2.607 1.625 2.538 1.410 2.805                    
-wijk- en buurtwerk   2.410 4.240 2.585 3.263 1.383 3.854 3.647                    
-onderwijs   2.432 3.416 1.832 2.716 2.746 3.749 2.549                    
-sport   2.684 4.833 2.363 1.828 3.863 1.873 4.375                    
-cultuur   3.067 2.082 2.737 2.302 4.161 2.871 2.745                    
totaal   2.503 2.866 2.407 2.162 2.940 3.017 3.066                    
                                     
Toewijzing per vergadering     2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
(aantal giften)                                    
01     17 16 12 16 16 13                    
02     14 19 17 16 9 7                    
03     7 7 13 9 5 18                    
04     12 13 7 9 18 9                    
05     14 11 11 7 11 11                    
totaal     64 66 60 57 59 58                    
                                     
      2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
(gemiddeld per vergadering)                        
01     3.365 2.580 2.167 2.209 3.091 2.594                    
02     2.425 3.005 2.835 3.675 4.146 2.427                    
03     4.906 1.892 1.337 3.817 2.520 2.955                    
04     1.819 1.984 1.847 2.546 2.664 5.222                    
05     2.579 1.952 2.294 2.309 2.790 2.448                    
op jaarbasis     2.866 2.407 2.162 2.940 3.017 3.066                    
                                     
      2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
(absolute bedragen)                        
01     57.200 41.275 26.002 35.349 49.448 33.725                    
02     33.945 57.103 48.192 58.793 37.315 16.987                    
03     34.340 13.244 17.386 34.350 12.598 53.193                    
04     21.824 25.796 12.927 22.910 47.956 47.000                    
05     36.101 21.467 25.234 16.165 30.685 26.931                    
totaal     183.410 158.885 129.741 167.567 178.002 177.836                    
                                     
In begroting opgenomen €     115.740 130.563 120.025 135.570 161.537 183.335                    
                                     
Afgewezen (aangehouden) aanvragen   2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
01     4 1 4 1(1) 5 4(1)                    
02     2 3 1 8(1) 0 1                    
03     3 1 3 5(1) 5(2) 1                    
04     2 4 2(1) 1(1) 3 0                    
05     2 1 4 0 2 2(1)                    
totaal     13 10 14 15 15 8                    
                                     
Klassegrootte giften in €.     2015 2014 2013 2012 2011 2010                    
< 1001     15 14 19 15 14 11                    
1001 t/m 2500     28 32 23 24 18 21                    
2501 t/m 5000     13 17 16 13 18 19                    
5001 t/m 7500     5 1 1 2 7 3                    
7501 t/m 10000     2 2 1 2 1 3                    
> 10001     1 0 0 1 1 1                    
totaal     64 66 60 57 59 58