Geschiedenis

In de vroege Middeleeuwen was er in ons land een hoog sterftecijfer door vele ziektes als pest, cholera en dysenterie. Ouders stierven jong en moeders zelfs vaak tijdens de bevalling. Tegen het einde van de Middeleeuwen begonnen stadsbestuur en instellingen zich het lot van achterblijvende kinderen aan te trekken. Dat gebeurde o.a. in het Caeciliën Convent. Dat werd in 1394 opgericht en kreeg zijn onderdak tussen de Bitterstraat en de Broerenstraat. In 1616 kreeg het zelfs de naam ‘Huis der Weezen. Kort na 1834 werd het ‘het Weeshuis der Hervormde gemeente’.

De jeugd heeft de toekomst!
Inmiddels zijn de tijden veranderd en vangt dit weeshuis allang geen wezen meer op. Nadat in 1953 het laatste ouderloze kind het verblijf aan de Broerenstraat had verlaten, verloor het weeshuis haar functie en werden de bezittingen ondergebracht in een Stichting het Hervormd Weeshuis. Deze stichting beheert de gelden die door de eeuwen heen zijn verworven. De netto-opbrengsten van deze gelden komt ten goede aan de jeugd. Zij hebben immers de toekomst!

 

 

teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL

 

illu_home
RightPanel