Uw donatie is goud waard!

In de afgelopen jaren heeft Stichting Het Hervormd Weeshuis ongeveer €200.000 per jaar aan steun gegeven. Over deze giften behoeft de ontvanger geen belasting te betalen, omdat Stichting Het Hervormd Weeshuis een zogenaamde ANBI is (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bijkomend voordeel van deze erkenning is dat ook schenkingen áán onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Als u een charitatief doel wilt steunen en onze stichting een warm hart toedraagt, geven wij in overweging dit door middel van een schenking of donatie aan Stichting Het Hervormd Weeshuis te Zwolle te doen, bankrekening NL02 ABNA 041.02.70.172.
U steunt daarmee het jeugd- en jongerenwerk in Zwolle én uw schenking (gift,donatie) valt onder de giftenregeling voor de inkomstenbelasting. Volledige aftrekbaarheid van uw schenking verkrijgt u door het verstrekken van een periodieke uitkering met een notariele akte. Neemt u voor een fiscale vrijstelling van uw legaat door middel van een schenkingsakte contact op met uw notaris.

Kijkt u voor onze volledige gegevens op contact.

illu_home
RightPanel